Skip Navigation Links Türkçe  

Yaz Döneminde Staj Yapan Öğrencilerin Dikkatine

Yaz döneminde staj yapan öğrencilerin, staj klavuzunuda belirtilen kurallara uygun olarak hazırladıkları staj raporlarını spiral-cilt ya da düz-cilt yapılmış olarak (tercihen düz-cilt) 6 Ekim 2017 önümüzdeki hafta Cuma günü, saat 17:00'ye kadar staj komisyonu üyelerinden birisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar: 

  • Staj iç kapağında fotoğraf olması
  • Staj iç kapağının işletme tarafından onaylanmış imzalanmış olması
  • İşletme tarafından doldurulan staj değerlendirme formunun kapalı zarf içerisinde olması

 

Staj komisyonu:

  • Zeynep İdil Erzurum
  • Gürhan Ceylan
  • Mehmet Alegöz
Published on: Tuesday, September 26, 2017
Will be published until: Thursday, November 2, 2017

Author of the announcement: Araş.Gör.Gürhan Ceylan
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!